Nieuwbouw

Voldoende kennis over materialen, onderdelen en bewerkingsprincipes uit de werktuigbouw is essentieel om een juist ontwerp voor nieuwbouw tot een geschikt product te maken waar hij voor bedoeld is. Het juiste ontwerp op de juiste plaats.