Trillingsanalyse

Typische mechanische problemen die voor uitval zorgen bij machines zijn lagerschades, smeerproblemen, onbalans, uitlijnfouten en tandwielschades. Deze problemen kunnen allemaal worden gevisualiseerd met trillingsanalyse. De installatie kan bewaakt worden door periodiek metingen op de machine uit te voeren, waardoor er een beeld ontstaat van de status van de machine. Verder kan door het analyseren van de trillingsspectra ook de problemen worden verminderd door bijvoorbeeld de uitlijning te verbeteren, de machine opnieuw te balanceren of smeerprogramma’s te verbeteren. Hierdoor kan de levensduur van de installatie worden verhoogd en onderhoud tijdig worden gepland.

Verder biedt RWB ook de kennis en vaardigheden om deze problemen in overleg met de klant op te lossen. We kunnen machines uitlijnen, balanceren en reviseren.

Verder streven wij naar duidelijke en compacte verslagen, waardoor in één oogopslag kan worden gezien welke machines zijn verslechterd sinds de vorige meting en aan welke machines er onderhoud moet worden verricht.